Same Old Story


Oh, I see it
You dance so hot and it seem to be
That I'll lose control of my strenght of will
Wanna see you naked though I don't know you
An' you sure could see the way a Martini shakes my head
But the power of life's got me in its spell
I tried to wake up and get rid of this hell
Ooh, I'll get it
So I followed you after the evening's gig
T'was a hard day's night and I'd like to get a bit
But the sun was too hot and it burned us down
You lost your keys an'I got a chance to rest in peace
And the power of life's got me in it's spell
I tried to wake up and get rid of this hell
Yes it was my luck you were made of stone
It was my turn to lose and I would not be a cloneCaptcha
Piosenkę Waltari Same Old Story przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Same Old Story, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Same Old Story. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Waltari Same Old Story w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.