De Ardennen


Ik ga naar de Ardennen
De frisse lucht is even wennen
Vooruit met frisse tred
En het eerste couplet
Ik kreeg bijna flatneurose
Het zat mij thuis niet mee
Mijn lidkaktus had schaamluis
Mijn lintworm diarree

Ik ga naar de Ardennen
De frisse lucht is even wennen
Geen plantjes op een flat
Maar het tweede couplet
Koekoek, koekoek
Er roept een koekoek vol vuur
En menig stadsmens denkt
H, 't is al twee uur!

Ik ga naar de Ardennen
De frisse lucht is even wennen
Wat nu wordt ingezet
Dat is het derde couplet
Je ziet de vreemdste wezens
In de heide en de turf
Net zag ik nog een slang
Met een hele lange slurf

Ik ga naar de Ardennen
De frisse lucht is even wennen
Nu allen schrap gezet
Want er komt me een couplet!
Ik leef van Moeder Aarde
Pluk bramen en een zwaan
Kijk hoe mooi hij vliegt!
Kijk hij vliegt mij aan!

Ik ga naar de Ardennen
De frisse lucht is even wennen
Ik haal het denk ik net
Dat laatste couplet

Ik ga naar de Ardennen
De frisse lucht is even wennen
Nog steeds met frisse tred
Het zesde couplet
Een potje met vetCaptcha
A canção da Herman Finkers De Ardennen é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê De Ardennen, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers De Ardennen. Nós tentamos as reproduzir as letras de De Ardennen de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers De Ardennenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.