Kerstmis


Denk nou niet ik ben te min
Mijn leven heeft geen zin
Want de kerstklok luidt ook
Voor zo'n ei als jij

Ook al ben je bajesklant
Of van de verkeerde kant
Tegen eind december
Hou ik ook van jou

Van Japan tot aan Yokohama
In Laos, India en China
Waar ook alle Aziaten
Vrienden van elkaar

Op de aarde zijn miljarden mensen
Om van de deurbollen nog maar te zwijgen
Vrede kinderen samen
Mensen waarom kerstmis

Blank of bruin of mongool
WAO'er of Creool
Wij zijn allemaal gelijk
Als het ware

En al zijn je hersens klein
Das niet erg want samenzijn
Zijn alle armen van geest
En de benen van vrouw van der Leest

Van Japan tot aan Yokohama
De Tibutanen met een Daila Lama
Waar ook alle Aziaten
Vrienden van elkaar

Op de aarde zijn miljarden mensen
Om van de deurbollen nog maar te zwijgen
Vrede kinderen samen
Mensen waarom kerstmis

Buiten tiert de wrede wereld
Hier in huis worden wij melig
Van de liefde die nu heerst
In ons gezin

In de krant oorlog en ruzie
Op tv weer een discussie
Over zelfmoord
Waar geen touw aan vast te knopen valt

Van Japan tot aan Yokohama
Op een Cambon ergens op Java
Waar ook alle Aziaten
Vrienden van elkaar

Op de aarde zijn miljarden mensen
Om van de deurbollen nog maar te zwijgen
Vrede kinderen samenCaptcha
A canção da Herman Finkers Kerstmis é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Kerstmis, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Kerstmis. Nós tentamos as reproduzir as letras de Kerstmis de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Kerstmisno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.