Letra da música de Herman Finkers: Opsporing verzocht

Opsporing verzocht


We schakelen over naar de AVRO-studio naar Opsporing verzocht met Will
Simon
"Heeft iemand Will Simon gezien? Misschien dat hij nog thuis zit, ik bel
hem wel even op"
"Met Will Simon"
"Ben je daar nog steeds? Zeg we"
"Hallo, met Will Simon"
"Ja, waar blijf je nou, we zijn al begonn"
"Ik hoor u niet!"
"De lijn is niet goed"
"Ik hoor helemaal niets!"
"Nee, dat merk ik"
"Ik denk dat de lijn niet goed is!"
"Zeg ik net"
"Ik hoor helemaal niets!"
"Dan denk ik dat we maar beter de haak weer op het toestel kunnen gooien!"
"Dat lijkt mij ook veel verstandiger, ja"

Dan zal ik het allemaal zelf weer moeten doen

Goedenavond, dames en heren De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor
het volgende Op 3 december jongstleden werd in Almelo het lichaam
aangetroffen van een onbekende man Wie heeft deze man voor het laatst
gezien? (toont schedel) Het moet een vrij eenzame man geweest zijn Hij
heeft 8 maanden dood gelegen voor hij werd gevonden Hij lag in het
winkelcentrum van Almelo Het vermoeden bestaat dat hij door een hartaanval
om het leven is gekomen
We hebben een eerste reactie binnen
"Mevrouw, heeft u enig idee?"
"Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee"
"Hallo?"
"Ja?"
"Ik heb hem niet vermoord"
"Ja, maar hij is niet vermoord"
"O?"
"Nee, hij is niet vermoord"
"Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?"
"Nee"
"Ah, dat moet"
"Nou, niet dat ik weet"
"Dan wens ik de volgende kandidaat meer succes"

Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een
brandstichting Onder de Nederlandse jeugd bevinden zich veel pyromanen
Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken
De brandweer wil de jeugd in dit verbanCaptcha
A canção da Herman Finkers Opsporing verzocht é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Opsporing verzocht, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Opsporing verzocht. Nós tentamos as reproduzir as letras de Opsporing verzocht de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Opsporing verzochtno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.