Letra da música de Herman Finkers: De elfstedentocht

De elfstedentocht


Steeds als er vorst is denkt de Fries: vorst
En controleert het water op de dikte van de korst
Koorts in elf steden, kan de tocht gereden
Het antwoord komt vanzelf, van de raad van elf

De elfstedentocht, zo verknocht, aan Berenburg, Berenburg

Opa Nauta heeft de tocht ooit eens gemaakt
In alleen een onderbroek en verder poedelnaakt
Ik ben speciaal vertrokken, kleumde hij, want ik ben al oud
In een lange onderbroek en nog heb ik het koud

De elfstedentocht, in de bocht, met Berenburg, Berenburg

Tjibbe, Sjoerd en Wibbe die zouden het wel rooien
Tjibbe, Sjoerd en Wibbe die zaten mooi te klooien
Zijn in een wak gereden, volledig overleden
Zo heb je 't over Friezen, zo heb je 't over dooien

De elfstedentocht, door de bocht, met Berenburg, Berenburg

Over dooi gesproken: in wereldoorlog twee
Werd hij vaak gereden, het weer zat vreselijk mee
Een koude oorlog, dat is waar, drie schaatsers vroren dood
Was toen niet zo een bezwaar: het ging van de grote hoop

De elfstedentocht, wat een bocht, is Berenburg, is BerenburgCaptcha
A canção da Herman Finkers De elfstedentocht é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê De elfstedentocht, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers De elfstedentocht. Nós tentamos as reproduzir as letras de De elfstedentocht de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers De elfstedentochtno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.