Sway


You're Alone
You Miss Her
But She's Far From Home
No More Blue Skies
It's Another Cloudy Day

Take It For Granted
I'll Never Work
But You're Thinking
About Her Again
She Lives Too Far Away

You Can't Forget
How Much This
One Girl Means
Your Sun Is Gone
It's Another Cloudy Day

And She's Gone
She May Not Come Back
But She's Got Your Heart
And That Might Be EnoughCaptcha
Widget
Liedje All Wound Up Sway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Swaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Wound Up Sway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.