Big Ben


I don't mind and I don't care
Not fussed I'll beat no bush let's not split hairs
I don't care, I don't mind it doesn't bother me
Let's waste not time
Rocks and papers scissors yeah
We're selling off all your home wares
Two up marble down ball make up your mind
Your gonna take it

I, can't stand to be without you
TRIED, I try to live without you
TIME, to get along without you
I CRIED, when Big Ben says 'now it's time to go'

You don't mind, you don't seem to care
Can't mend your actions with a stare
Chewing fat spiked with lies
Well now he rests his hands in you're thigh
Why is it that you can be so blind?
Thought that you had your own spine
At least I thought you could use mine
Stop yourself, look down, but there is no

TIME, to get along without you
TRIED, I try to live without you
I, can't stand to be without u
I CRIED, when Big Ben says 'now it's time to go'

You don't mind, you don't seem to care
Can't mend your actions with a stare
Chewing fat spiked with lies
Well now he rests his hands in you're thigh
Why is it that you can be so blind?
Thought that you had your own spine
At least I thought you could use mine
Stop yourself, look down, but there is no

TIME, to get along without you
TRIED, I try to live without you
I, can't stand to be without you
I CRIED, when Big Ben says 'now it's time to go'Captcha
Widget
Liedje Area 7 Big Ben is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Benmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Big Ben downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Ben in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.