Disarray


Well you can do what you wanna do
& you can say what you wanna say
You can do what you wanna do
Gotta tell ya baby - you & I are through yeah !

What ya gonna do when someone lies?
Do you have to make someone pay?
What ya gonna do when someone cries?
Gotta tell ya baby, one day it could be you yeah!

You tell me that we're boring, you tell me that we're blue
Grass is greener on the other side
You mess me up, you mess me round,

you put me up then pull me down
I gotta put an end to this before you break my pride

You can do what you wanna do
& you can say what you wanna say
You can do what you wanna do
Gotta tell you baby - you & I are through yeah!Captcha
Widget
Liedje Area 7 Disarray is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Disarraymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Disarray downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Disarray in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.