No-One But You


I spent last night, sitting in a bar room
Spent the time, listening to sad tunes
This is not the way life used to be
Wondering if you are thinking about me

Well I spent yesterday, worrying about you
Spent the day, wondering about you
Think about the way life used to be
Wondering if you are thinking about me

Coz there's no-one, no-one but you
No-one but you can do what you do
No-one, no-one but you
No-one but you can do what you do to me

I wandered round, the places where we used to go
You may be there, hey I might even bone you
Think about the way life used to be
Wondering if you are thinking about me

Coz there's no-one, no-one but you
No-one but you can do what you do
No-one, no-one but you
No-one but you can do what you do to me

Coz there's no-one, no-one but you
No-one but you can do what you do
No-one, no-one but you
No-one but you can do what you do to me

I spent last night, sitting in a bar room
Spent the time, listening to sad tunes
Thinking about the way life used to be
Wondering if you are thinking about me

Coz there's no-one, no-one but you
No-one but you can do what you do to me
No-one, no-one but you
No-one but you can do what you do to me

Coz there's no-one, no-one but you
No-one but you can do what you do
No-one, no-one but you
No-one but you can do what you do to meCaptcha
Widget
Liedje Area 7 No-One But You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No-One But Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 No-One But You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No-One But You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.