Songtekst van Armor For Sleep: Remember to Feel Real

Remember to Feel Real


So here's the truth:
1) You were right all along
2) They were never my friends
3) I was living a lie
But I wont fall for it next time

You figured me out
I'm like a leaf in the wind
I try and find who I am but wind up lost in the end

Somtimes it's hard to know whats real when you're not
'Cause you know I change myself to impress whoever happens to be next to me
But I'm sick of trying so hard

Waste all your time with me
I know I'm a mess right now
Don't give up, believe
I'd wait it out for you

Every day i'm just making my rounds, just digging a home
six feet underground

Sometimes it's hard to know what's real when you're not
'Cause you know I change myself to impress whoever happens to be next to me
But I'm sick of trying so hard

Waste all your time with me
I know I'm a mess right now
Don't give up, believe
I'd wait it out for you

Nothing's here for me but youCaptcha
Liedje Armor For Sleep Remember to Feel Real is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Remember to Feel Realmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Remember to Feel Real downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Remember to Feel Real in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.