Songtekst van Armor For Sleep: Smile For The Camera

Smile For The Camera


What if you find out everyone that's in your life
Is only being paid off
By a TV studio
And every conversation everyone's had with you
Is scripted by the writer's
Living in Los Angeles

Smile for the camera
Put on a show for the viewers back home
Hide the truth so they'll never know
You hate what you got but you love what you got
So smile for the cameras that keep rolling
(Smile for the camera that keep rolling)
Smile for the camera that keep rolling

And what if you find out everything that's in your life
Was only put in front of you
By people waiting for you to fall
And every time you trip up, it's all just a game
Nothing's really mattered
But nothing was as bad as you thought it was

Smile for the camera
Put on a show for the viewers back home
Hide the truth so they'll never know
You hate what you got but you love what you got
So smile for the cameras that keep rolling
(Smile for the camera that keep rolling)
Smile for the camera that keep rolling

To make it the recession it was all for you
Affection and obsession from the message crew
But little did they all know you're just scared
You're just scared, you're just scared
You're just scared of when they'll write you off your own show

Put on a show for the viewers back home
Hide the truth so they'll never know
You hate what you got but you love what you got
So smile for the cameras that keep rolling
(Smile for the camera that keep rolling)
Smile for the camera that keep rolling

Love what you got 'cause you love what you got
Love what you got 'cause you love what you got
Love what you got 'cause you love what you got

Smile for them

Love what you got 'cause you love what you got
Love what you got 'cause you love what you got
Love what you got 'cause you love what you gotCaptcha
Liedje Armor For Sleep Smile For The Camera is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Smile For The Cameramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Smile For The Camera downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Smile For The Camera in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.