Songtekst van Armor For Sleep: The Truth About Heaven

The Truth About Heaven


Walked past my grave in the dark tonight
Saw the stone and the note you left for me
To answer you question,
I just had to leave, I just had to leave

But that's not why I'm here
I came down here to tell you
It rains in heaven all day long
I wanna find you so bad and let you know
I'm miserable up here without you
Miserable up here with out you

Found my way back in the dark tonight
Couldn't wake up not right next to you
I'd trade in forever to just hear you say
The sound of my name

But that's not why I'm here
I came down here to tell you
It rains in heaven all day long
I wanna find you so bad and let you know
I'm miserable up here without you
Miserable up here without you

Don't believe that it's better
When you leave everything behind
Don't believe that the weather
Is perfect the day that you die
Don't believe that the weather
Is perfect the day that you die

I came down here to tell you
It rains in heaven all day long
I wanna find you so bad and let you know
I'm miserable up here without you
Miserable up here without you

I came down here to tell you
It rains in heaven all day long
All day long
I wanna find you so bad and let you know
I'm miserable up here without you
Miserable up here without you

Don't believe that the weather is perfect the day that you dieCaptcha
Widget
Liedje Armor For Sleep The Truth About Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Truth About Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep The Truth About Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Truth About Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.