Never Alone


I waited for you today
But you didn't show
No no
I needed you today
So where did you go?
You told me to call
Said you'd be there
And though I haven't seen you
Are you still there?

Chorus
I cried out with no reply
And I can't feel you by my side
So I'll hold tight to what I know
You're here and I'm never alone

And though I cannot see you
And I can't explain why
Such a deep reassurance
You've placed in my life
We cannot separate
'Cause you're part of me
And though you're invisible
I'll trust the unseen

ChorusCaptcha
Widget
Liedje BarlowGirl Never Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Never Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.