Million Voices


Tell me who'd have thought that we would be so controversial
And stand up against the norm
Are we too outspoken, loud and messing up the comfortable
Well, we've been messed up also

How can we be silent
When a fire burns inside of us?

'Cause we're a million strong and getting stronger still
They'll remember we were here
With a million voices breaking silence till
They'll remember we were here

We were made to start the riot, take on the impossible
And we will slay the giants
We are done with fake religion fighting now to find the movement
Won't stop till we find it

How can we be silent
When a fire burns inside of us?

We're a million strong and getting stronger still
They'll remember we were here
With a million voices breaking silence till
They'll remember we were here

We're a million strong and getting stronger still
They'll remember we were here
With a million voices breaking silence till
They'll remember we were here

We're a million strong and getting stronger still
They'll remember we here
With a million voices breaking silence till
They'll remember we were here
They'll remember we were here

You will remember
Yes, you'll remember
You will remember
Yes, you'll rememberCaptcha
Widget
Liedje BarlowGirl Million Voices is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Million Voicesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Million Voices downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Million Voices in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.