A Faded Summer Love


You left today but you didn't say goodbye
I wonder why
I'm standing now where you made your vow
So blue for you, I could cry

Leaves come tumbling down 'round my head
Some of them are brown, some are red
Beautiful to see, but reminding me
Of a faded summer love

Swaying high above in the trees
They were so in love with the breeze
Now the autumn wind brings to them the end
Of a faded summer love

I'm like the poor leaves that sway with the breeze
I thought that life was sweet
You are the sweet breeze that tried hard to please
Then swept me off my feet

Summer morning dew turns to frost
Leaves that once were new pay the cost
Beautiful to see, but reminding me
Of a faded summer love

I'm like the poor leaves that sway with breeze
I thought that life was sweet
You are the sweet breeze that tried hard to please
Then swept me off my feet

Summer morning dew turns to frost
Leaves that once were new pay the cost
Beautiful to see, but reminding me
Of a faded summer loveCaptcha
Liedje Bing Crosby A Faded Summer Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Faded Summer Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby A Faded Summer Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Faded Summer Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.