After You've Gone


After you've gone and left me crying
After you've gone there's no denying
You'll feel blue, you'll feel sad
You'll miss the dearest pal you've ever had

There'll come a time and I don't forget it
There'll come a time when you regret it
Someday when you grow lonely
Your heart will break like mine and you'll want me only

After you've gone
After you've gone

After you've gone and left me crying
After you've gone there's no denying
You'll feel blue, you'll feel sad
You'll miss the dearest pal you've ever had

There'll come a time and I don't forget it
There'll come a time when you regret it
Someday when you grow lonely
Your heart will break like mine and you'll want me only

After you've gone
After you've gone away, so far away
After you've gone
After you've gone awayCaptcha
Liedje Bing Crosby After You've Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After You've Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby After You've Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After You've Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.