Songtekst van Bing Crosby: Alexander's Ragtime Band

Alexander's Ragtime Band


Come on and hear, come on and hear Alexander's Ragtime Band
Come on and hear, come on and hear 'bout the best band in the land
They can play a bugle call like you never heared before
So natural that you wanna go to war
That's just the bestest band what am, oh Honey Lam

Come on along, come on along, let me take you by the hand
Up to the man, up to the man who's the leader of the band
And if you care to hear the Swanee River played in ragtime
Come on and hear (come on and hear), come on and hear (come on and hear)
Alexander's Ragtime Band!

Come on and hear (come on and hear), come on and hear (come on and hear)
Alexander's Ragtime Band
Come on and hear (well here I come), come on and hear (I'm standin' right here)
It's the best band in the land
They can play a bugle call like you never heared before
(whistle)
That's just the bestest band what am, oh Honey Lam

Come on along (come on along), come on along (come on along)
Let me take you by the hand (here's my lilywhites)
Up to the man (the mighty man), I'm talkin' 'bout the man
Mmm, the leader of the band
And if you care to hear that Swanee River played in ragtime
Come on and hear (come on and hear), come on and hear (come on and hear)
Alexander's Ragtime Band

Alexander's Ragtime Band!Captcha
Liedje Bing Crosby Alexander's Ragtime Band is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alexander's Ragtime Bandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Alexander's Ragtime Band downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alexander's Ragtime Band in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.