Amor


Amor, amor, amor,
This word so sweet that I repeat,
Means I adore you
Amor, amor, my love,
Would you deny this heart
That I have placed before you?
I can't find another word
With meaning so clear,
My lips try to whisper
Sweeter things in your ear
But somehow or other,
Nothing sounds quite so dear,
As this soft caressing word I know

Amor, amor, my love,
When you're away,
There is no day,
And nights are lonely
Amor, amor, my love,
Make life divine,
Say you'll be mine
And love me onlyCaptcha
Liedje Bing Crosby Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.