Avalon


I've found my love in Avalon beside the bay
I left my love in Avalon and I sailed
Where did you sail? I sailed far, far away
I dream of her and Avalon from dusk 'til dawn
And so I think I'll travel on to Avalon

I've found my love in Avalon, oh yeah
Down beside, beside that beautiful bay
And I left my love in Avalon and I sailed, I sailed away
I dream of her and Avalon from dusk 'til dawn
And so I think I'll travel on to AvalonCaptcha
Widget
Liedje Bing Crosby Avalon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Avalonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby Avalon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Avalon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.