Songtekst van Bing Crosby: (What Are You Waiting For) Mary

(What Are You Waiting For) Mary


What are you waiting for,
What are you waiting for, Mary?
What are you thinking 'bout,
Who are you thinking 'bout, Mary?
The bees are buzzing, they're buzzing right in my ear,
And they keep on asking,
"Hey, what's the big idea?"

Think of the moon above,
Doesn't it speak of love, Mary?
Why do you lead me on,
Why do you be so contrary?
You wouldn't let my castle come tum-tum-tumbling down,
Think of the things in store,
What are you waiting for, Mary?Captcha
Liedje Bing Crosby (What Are You Waiting For) Mary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (What Are You Waiting For) Marymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bing Crosby (What Are You Waiting For) Mary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (What Are You Waiting For) Mary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.