Deep Eddy Blues


Deep eddy blues... not much to lose
Time on my hands... no news no news
Far from my heart... lost in my mind
Deep eddy blues... sometime sometime

The bar next door to heartbreak hotel
My friends held more than they could sell
Unfaithful heart where will you turn
Deep eddy blues... so much to learn

The soundman smiles... the joke's on me
How many miles before I'm free
Oh just let go... blue diamond shine
The sky's aglow... I see a sign

Deep eddy blues... not much to lose
Time on my hands... no news no news
Far from my heart... lost in my mind
Deep eddy blues... sometime sometimeCaptcha
Liedje Flatlanders Deep Eddy Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deep Eddy Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders Deep Eddy Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deep Eddy Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.