You Make It Look Easy


Shattered and scattered to the four wild winds
My angels and my devils and a few of my friends
You got em all to dancin on the head of a pin
You make it look easy
You make it look easy

You were starring in a drama I was starring in a dream
We met out in the alley or so it seems
I wish I knew the difference
between a scam and a scheme
You make it look easy

We stumbled into something it was over our heads
We came crawlin back when they left us for dead
You should of seen the look
On your face when I said
You make it look easy
You make it look easy

Hell bent for leather spinnin out of control
Into a whirlin, world with no soul
Im feelin kinda dizzy but youre still on a roll
You make it look easy
You make it look easy

I stumbled into something it was over my head
I came crawlin back when they left me for dead
You should of seen the look
On her face when I said
You make it look easy
You make it look easy
You make it look easy
You make it look easy

You can step to the stage in your high stylin hat
But the spot light follows that old alley cat
How do you hold your head up
After something like that
You make it look easy
You make it look easy
You make it look easy
You make it look easyCaptcha
Liedje Flatlanders You Make It Look Easy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Make It Look Easymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders You Make It Look Easy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Make It Look Easy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.