Songtekst van Gene Simmons: Always Near You / Nowhere To Hide

Always Near You / Nowhere To Hide


I've just begun,since you've gone,
to understand I'm the only one
And if you cross yourself at night,
I'll come and see you Don't run and' Hide

I'm Always Near You I'm Always Near You Near You

And, if you turn out the light, (turn out the light)
don't think you'll Hide behind the night(behind the night)
And, if you touch me, I might
might come and see you Don't run an' Hide

I'm Always Near You I'm Always Near You Near You Oh

I've just begun, since you've gone (since you've been gone),
to understand I'm the only one (the only one)
And if you cross yourself at night,
I'll come and see you Don't run and' Hide

I'm Always Near You I'm Always Near You

Don't try to Hide You'll be the only one
Don't try to Hide You'll be the only one
Don't try to Hide You'll be the only one

Ev'ryone! Ev'ryone! Ev'ryone!Captcha
Widget
Liedje Gene Simmons Always Near You / Nowhere To Hide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Always Near You / Nowhere To Hidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Always Near You / Nowhere To Hide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always Near You / Nowhere To Hide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.