Songtekst van Gene Simmons: When You Wish Upon A Star

When You Wish Upon A Star


When you wish upon a star, makes no difference who you are
Anything your heart desires will come to you
If your heart is in your dreams, nothing else is too extreme
When you wish upon a star as dreamers do

(Fate is kind, she brings to those who love

The sweet fulfillment of their secret longing)

Like a boat out of the blue, fate steps in and sees you thru
When you wish upon a star, your dreams come trueCaptcha
Liedje Gene Simmons When You Wish Upon A Star is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When You Wish Upon A Starmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons When You Wish Upon A Star downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When You Wish Upon A Star in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.