Man Of 1000 Faces


I walk the streets by day, I never know quite what to say
It doesn't matter anyway
Man of a 1000 faces, man of a 1000 faces, man of a 1000 faces, who's the man

For years I've lived inside my dreams
Somehow I've made them real, it seems
I made my own rules, because I am a

Man of a 1000 faces, man of a 1000 faces, man of a 1000 faces, who's the man

I can put on any face, you all know me, but it's no disgrace
The king of night, he understands

Man of a 1000 faces, man of a 1000 faces, man of a 1000 faces, who's the man
Who's the man of a 1000 faces, who's the man of a 1000 faces
Who's the man of a 1000 faces, who's the man

I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man
I'm the man of a 1000 faces, I'm the man of a 1000 faces
I'm the man of a 1000 faces, I'm the man
I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man (to fade)Captcha
Liedje Gene Simmons Man Of 1000 Faces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Man Of 1000 Facesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Man Of 1000 Faces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Man Of 1000 Faces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.