If I Had A Gun


(Bag, Gene Simmons)

I said
Look a me with my makeup messed
I feel so ugly I've never been kissed
Hey God can you make it all go away

[Verse]

Everyday it's the same damn thing
I wake up draggin' this ball and chain
I keep on looking for a piece of the action
But I just can't get ahead

[Chorus]

He said, if I had a gun
I'd have me some fun
I'd shoot everyone
Who pisses me off today
So don't piss me off today

Look at me I'm all screwed up
I've banged my head I'm stuck in a rut
So hey God, can you make it all go away

[Verse]

And all the crap goin' in my head
Makes me crazy, makes me see red
I keep on looking for a piece of the action
But I can't get ahead

[Chorus]

He said, if I had a gun
I'd have me some fun
I'd shoot everyone
Who pisses me off today

And he said, I want to go home
'Cause I know I can't take anymore
So don't piss me off today

I said
Look a me with my makeup messed
I feel so ugly I've never been kissed
Hey God can you make it all go awayCaptcha
Liedje Gene Simmons If I Had A Gun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If I Had A Gunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons If I Had A Gun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If I Had A Gun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.