Radioactive


You're my food, you're my water, you've got to be the devil's daughter
Can't get near, can't get far, you've got the power, but know you are
She's radioactive (radioactive), she's very selective (radioactive)
She's what I need, she's so pretty indeed, she wants it all the time

And I'm crazy, kinda hazy, I'm not sorry, gonna worry
I'm not lonely, she's my only, she's got me eatin' out of her hands

Chorus:
She's radioactive (radioactive), she's very selective (radioactive)
She's what I need, she's so pretty indeed, I've gotta make her mine

chorus repeats 2x

She's my little baby (radioactive), she's such a lady (radioactive)
She knows how I feel, she knows that it's real, she wants it all the time

chorus

She's my little baby (radioactive), she's such a lady (radioactive)
She knows how I feel, she knows that it's real, she wants it all the timeCaptcha
Widget
Liedje Gene Simmons Radioactive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Radioactivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Radioactive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Radioactive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.