Always Near You


I've just begun since you've gone, to understand I'm the only one
And if you cross yourself at night
Chorus:
I'll come and see you, don't run and hide
I'm always near you, I'm always near you, near you

And if you turn out the light (turn out the light)
Don't think you'll hide behind the night (behind the night)
And if you touch me, I might

Might turn and see you, don't run and hide
I'm always near you, I'm always near you, near you

I've just begun since you've gone (since you've been gone)
To understand I'm the only one (the only one)
And if you cross yourself at night

chorus

Don't run and hide, you'll be the only one
I said don't try to hide for me and everyone
Don't try to hide, you'll be the only one
I said don't try to hide for me and everyone

Everyone, oh everyone, oh everyone
Everyone, oh everyone, aha, oh everyone
Everyone, oh aha, aha, everyone, oh everyone, aha, oh ahaCaptcha
Liedje Gene Simmons Always Near You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Always Near Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Simmons Always Near You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always Near You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.