Black Ballon


She picked the black balloon
And tied her head on it
To tre et to tre et to tre
And under dark white skies
She tied her hands to
Three four two three four two three four
Do we belong ?
Do we belong ?
Rd ballon grn ballon gul ballon
Do we ?
From far away
She looked down at us
But were too gone to say
Goodbye, goodbye, goodbye
Do we belong ?
Do we belong ?
Rd ballon grn ballon gul ballon
Mosquitoes grow big
And smashed her heads into it
To tre et to tre 1 2 3
Do we belong ?
Do we belong ?
De we?Captcha
Widget
Liedje Gry Black Ballon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Ballonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Black Ballon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Ballon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.