Icarus


i'll out you back in your place we'll
ride a tousand miles to find out we
are empty and if i wrote out our sins it
would read a thousand lies and show
us we are empty
youth spent and still so young if you
could have her where would you be
tonight tonight
standing at attention dreams
cascading around you like rushing
water every pore is filled with hope

oh, icarus tempting fate again altitude
sickness setting in

tradewinds bury fire from broken
wings into arms below the ocean
losing atmosphere eyes full of stars
it chills you to the bone
paranoia translates the new toneCaptcha
Widget
Liedje Hopesfall Icarus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Icarusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall Icarus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Icarus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.