Swamp Kittens


Where there's a chance to fall through
the devil will find you

history has shown
generations buried by their secrets
awaken to naked bosom in bed,
empty bottles on the nightstand, and parachuting ways to quickly numb and satisfy
oh what pride
i'll have her waiting
can i beg of myself the blame

i can be a man
show no mercy
i'll accuse myself
please, please no praise
i am overbold

there's long sleeping in living and thinking that the devil may care
like these harlots surrounding
at night i'm a mad man
by day i'm a sad man

all day i'm like a theif that wants to get caught
so please someone don't you be proud
all day it's like a misfortunate soldier thought
oh please someone won't you be proudCaptcha
Widget
Liedje Hopesfall Swamp Kittens is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Swamp Kittensmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall Swamp Kittens downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Swamp Kittens in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.