Songtekst van Jesus and Mary Chain: Coast to Coast

Coast to Coast


Feels like something pumping through my veins
I got the junk gun fever sinking to my brain
Feels like God in heaven's gone insane
I got a cat scratch engine takes me on the road
Wheels get rolling back to the world I know
Takes me just as far as I can go
I got my senses strung out to the sky
That desert city's got me reaching high
Here I come here I come
Junk town nothing got to keep it coming
Hipshake gunning kick start and I'm running
Just don't make it guess you got to fake it
Here I come here I come
On the road
Under a sky
Coast to coastCaptcha
Liedje Jesus and Mary Chain Coast to Coast is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Coast to Coastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Coast to Coast downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Coast to Coast in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.