Songtekst van KC & The Sunshine Band: Boogie Shoes

Boogie Shoes


Girl, to be with you is my fav'rite thing
uh huh
And I can't wait til I see you again
yeah, yeah
I want to put on my my my my my
boogie shoes
just to boogie with you, yeah
I want to put on my my my my my
boogie shoes just to boogie with you,uh huh
I want to it it 'til the sun comes up
uh huh, and I want to do it 'til
I can't get enough, yeah, yeah
I want to put on my my my my my
boogie shoes
just to boogie with you, yeah
I want to put on my my my my my
boogie shoes just to boogie with you
uh huh, yeah yeah
I want to put on my my my my my
boogie shoes
just to boogie, with you, yeah
I want to put on my my my my my
boogie shoes just to boogie with you, yeahCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Boogie Shoes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boogie Shoesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Boogie Shoes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boogie Shoes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.