Give It Up


Everybody wants you
Everybody wants your love
I'd just like to make you mine all night
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Everybody sees you
Everybody looks and stares
I'd just like to make you mine all mine
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Can you give it
Can you give it
Give it up
Come on baby I need your love
Do you know I want it baby
Come on baby I want your love
Give it up, some of your love
Come on and play the game of loveCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Give It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Give It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.