Songtekst van KC & The Sunshine Band: Get Down Tonight

Get Down Tonight


Baby, babe, let's get together
Honey, hon, me and you
And do the things, ah, do the things
That we like to do
Do a little dance, make a little love,
Get down tonight
Do a little dance, make a little love,
Get down tonight
Baby, babe, I'll meet you,
Same place, same time
Where we can get together
And ease up our mind
Do a little dance, make a little love,
Get down tonight
Do a little dance, make a little love,
Get down tonight
Get down, get down, get down, get down,
Get down tonight babyCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Get Down Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Down Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Get Down Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Down Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.