Songtekst van KC & The Sunshine Band: Please Dont Go

Please Dont Go


(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty
KC & The Sunshine Band
(Casey/Finch)

Ah, everybody get on the floor, let's dance
Don't fight the feeling give yourself a chance

Shake, shake, shake - shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Oh, shake, shake, shake - shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty

Oh, you can, you can do well, very well
Your love can stand the world, I can tell

Oh, shake, shake, shake - shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Oh, shake, shake, shake - shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty, wow wow, yeah!

Shake, shake, shake, shake
Oh, shake, shake, shake, shake

Oh, shake, shake, shake - shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty
Oh, shake, shake, shake - shake, shake, shake
Shake your booty, shake your booty

Oh, shake, shake, shake, shake
Shake your booty, oh don't fight the feeling
Shake, shake, shake, shake
Shake your booty, oh give yourself a chance

Shake, shake, shake, shake
Shake your booty, you can do it, do it
Shake, shake, shake, shake
Shake your booty, come and love me now

Shake, shake, shake, shake
Shake your booty, ooh ooh huh
Shake, shake, shake, shake
Shake your booty, oh come on now sister

Shake, shake come on and shake, shake come on
Your booty do your duty ah hahCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Please Dont Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Please Dont Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Please Dont Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Please Dont Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.