Songtekst van KC & The Sunshine Band: Do You Wanna Go Party

Do You Wanna Go Party


Ooh, ah, party
Ooh, ah, party
Ooh, ah, party
Ooh, ah, party
Do you wanna go party
We'll get funky there, party
Drink a little wine, party
Have a funky time, party
Come on baby, sexy lady
Let's go out tonight
We'll go party
we'll go dancin'
Let's go get satisfied
Ooh, ah, party
Ooh, ah, party
Ooh, ah, party
Ooh, ah, party
Como on baby, sexy lady
Let yourself unwind
I wanna love you
Kiss and hug you
Make it last all night
Ooh, ah, party
Ooh, ah, party

Ooh, ah, party
Ooh, ah, party
Do you wanna go party
We'll get funky there, party
Drink a little wine, party
Have a funky time, party
Ooh, ah
Ooh, ah
Ooh, ah
Ooh, ah

Do you wanna go party

Do you wanna go party
We'll get funky there, party
Drink a little wine, party
Have a funky time, party
Party
Party
Party
[Repeat]Captcha
Liedje KC & The Sunshine Band Do You Wanna Go Party is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Wanna Go Partymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Do You Wanna Go Party downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Wanna Go Party in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.