Songtekst van KC & The Sunshine Band: Queen Of Clubs

Queen Of Clubs


In every night club across the nation
She's the life of the party, she's a real sensation
She's got style, y'all, she's got class
She can groove it slow or move it fast
In the early evenin' through the midnight hour
She keeps swingin', she's got super power
She's the queen of clubs
She's the queen of clubs
If you throw a party and she ain't there, well, well, well, well
People let me tell you that your party's nowhere
From city to city and coast to coast
She's more than hip now, she's the most
Up in the mountains, out on the plains
Down in the valley they echo her name
She's the queen of clubs
She's the queen of clubs
Here she comes - fine lady
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
She's the queen of clubs - out in the valley
She's the queen of clubs
She's the queen of clubsCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Queen Of Clubs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Queen Of Clubsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Queen Of Clubs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Queen Of Clubs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.