Songtekst van KC & The Sunshine Band: I Like to Do It With You

I Like to Do It With You


I baby I
I like to do it
With you
I baby I
I like to do it
With you
I like to boogie down all night long
I like to do it with you
I like to shake it up
Shake it down
Do it with you
I baby I
I like to do it
With you
I baby I
I like to do it
With you
I like to take you uh round the world
Do it with you
I'd like you to be my one and only girl
Do it with you
I baby I
I like to do it
With you
I baby I
I like to do it
With you
Oh yeah yeah yeah
Do it with you
Oh yeah baby
Do it with you
Aw
Do it with you
Do it with you
I like to do it with you
I like to do it with you
I like to do it with you
I like to do it with you
I like to do it with you
I like to do it with you
I like to do it with you
I like to do it with youCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band I Like to Do It With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Like to Do It With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band I Like to Do It With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Like to Do It With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.