Songtekst van KC & The Sunshine Band: I'm A Pushover

I'm A Pushover


Everybody wants you, everybody wants your love
I just like to make you mine, all mine
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up

Everybody sees you, everybody looks and stares
But I just like to make you mine, all mine
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up, give it up

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up

Everybody wants you, everybody wants your love
I just like to make you mine, all mine
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Baby give it up, give it up, baby give it up

Can you give it, can you give it, give it up
Come on baby, I need your love
Give it up, some of your love
Come on and play the game of love

Give it up, some of your love
Come on and play the game of love
Give it up, some of your love
Come on and play the game of loveCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band I'm A Pushover is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm A Pushovermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band I'm A Pushover downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm A Pushover in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.