Dead Girl Walking


Dead girl walking and on display
Wrapped in a cocoon of your own cliché
Dead girl walking, a fall from grace
Wrapped in a cocoon of your own cliché
Dead girl walking, it's such a shame
I saw it coming
I saw it coming from miles away

It's all so disposable
There's nothing here for you to take
And no one here for you to play
It's all so disposable
And if we get what we deserve
Then you deserve it, dead girl

Dead girl walking, the wasted days
Trapped in a cocoon and can't fly away
(Trapped in a cocoon and can't fly away)
Dead girl walking, the beauty fades
I see it coming
And the future is a lonely place

I tried and you betrayed

It's all so disposable
There's nothing here for you to take
And no one here for you to play
It's all so disposable
And if we get what we deserve
Then you deserve it, dead girl

Oh, you're just a broken one
Wasted all you could become
You're just a broken one
And I've given up on you, girl

You're so disposable
There's nothing here for you to take
No one here for you to play
It's all so disposable
And if we get what we deserve
You deserve it, dead girl

It's all so disposable
(You're just a broken one)
And if we get what we deserve

It's all so disposable
(Wasted all you could become)
And if we get what we deserve
Then you deserve it, dead girlCaptcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Dead Girl Walking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Girl Walkingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Dead Girl Walking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Girl Walking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.