Beautiful Beat


Leave me alone, and there'll be
No one to get hurt
Nobody move and there'll be
Nothin' to distur
The sum of it all is that you
Don't know where to turn
Despite all your promises you
Don't keep what you learn

Beautiful beat get me out of this mess
Beautiful beat lift me up from distress

Sometimes all i want is another
Drink or another pill
If i could get anything done
Maybe I'd hold still
I'm trying to levitate I'm
Trying to leave the ground
Tryin' to remember when i could
Fix anything with sound

Beautiful beat get me out of this mess
Beautiful beat lift me up from distress

I believe our love can save me
Have to believe that it can
I want to redirect myself with you
Do you understand?

Beautiful beat, get me out of this mess
Beautiful beat, lift me up from distress

(Beautiful beat get me out of this mess

Beautiful beat lift me up from distress)

I believe our love can save me
Have to believe that it can
I gotta reinvent myself for you
Can i be your man?
I believe our love can save me
Have to believe that i can
I wanna redirect myself with you
'Cause you understand

Beautiful beat, get me out of this mess
Beautiful beat, lift me up from distressCaptcha
Widget
Liedje Nada Surf Beautiful Beat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Beatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Beautiful Beat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Beat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.