Blonde On Blonde


cats and dogs are coming down
14th street is gonna drown
everyone else rushing round
i've got blonde on blonde
on my portable stereo
it's a lullaby
from a giant golden radio
i've got no time i wanna lose
to people with something to prove
what can you do but let them talk
and make your way down the block
i've got blonde on blonde
on my portable stereo
it's a lullaby
from a giant golden radio
it's a lullaby
from wonder-woman's radioCaptcha
Widget
Liedje Nada Surf Blonde On Blonde is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blonde On Blondemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Blonde On Blonde downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blonde On Blonde in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.