Blankest Year


To hell with it
I'm going to have a party
I had the blankest year
I saw life turn into a tv show
The person I knew
I didn't really know
Time don't move
We're the only ones who do
Bending reason
Coz it's all we hold on to
And now it's lonely
Thank god the band's doing well
But you don't own me
I'd like to return this spell
It's not my size
Your lies are so much bigger
Than my lies
And your ties are made of things
That shouldn't make ties
Oh fuck it
I'm going to have a party







Captcha
Liedje Nada Surf Blankest Year is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blankest Yearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Blankest Year downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blankest Year in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.