Ahead of the Storm


Gotta trust my name
No fork in my tongue
Gotta trust my name

Never saw it blow
Never saw it blow
The clouds rained money
Never saw it blow
The clouds rained money
Never saw it blow

Shoulda locked my jaw
The words are devils
Shoulda locked my jaw

It wasn't what I saw
It wasn't what I saw
Their barrels pointing
Wasn't what I saw
Their barrels pointing
Wasn't what I saw

Ahead of the storm
Is where I belong
Ahead of the storm
With thunder laughing

Gotta trust my name
But it can't be done
Gotta trust my name
But it can't be done

The clouds rained money
Never saw it blow
The clouds rained money
Never saw it blow

Ahead of the storm
Is where I belong
Ahead of the storm
With thunder laughing
On and on and onCaptcha
Liedje Walkabouts Ahead of the Storm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ahead of the Stormmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Ahead of the Storm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ahead of the Storm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.