Sweet Revenge


Fourteen and one half years
You know I was good fortune's slave
Road map on my face
Up to my neck in lucky breaks

Cover your eyes
Don't look now

And durin' all that time
You know I wore this reckless coat
Filled up with matchstick men
And all the bibles that you wrote

Cover your eyes, Don't look now X2

First I'll get even
And then I'll make you proud
Revenge is sweeter
When you can laugh out loud

And from these bitterroots
You know I made a potent shine
One-half kerosene
One-half justice all gone blind

First I'll get even
And then I'll make you proud
Revenge is sweeter
When you can laugh out loud

Swing it low, swing it low
Swing it: sweet revenge X2
Swing it low
Sweet revenge

First I'll get even
And then I'll make you proud
Revenge is sweeter
When you can laugh out loud

Swing it low, swing it low
Swing it: sweet revenge X2
Swing it low
Sweet revengeCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Sweet Revenge is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sweet Revengemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Sweet Revenge downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sweet Revenge in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.