Breakneck Speed


The season has come
When nothing gets done
Save copycat killin'

Away from windows
asleep on the floor
The wheel of misfortune spins in the yard

And by the way
And by the way
I'm
(And) by the way
(And) by the way
I'm almost moving breakneck speed

Good news is no news
The whole things comes down
To character murder

Cattle are driven
To market or prison
Hindsight a genius lost in the blood

And by the way
And by the way
I'm
(And) by the way
(And) by the way
I'm almost moving breakneck speed

Tip my hat
And then I'm good as gone
I'm good and ready
Beside myself - breakneck speed

Stretch my reach
You know I'd steal the shoes
Right off a dead man's feet
Beside myself - breakneck speedCaptcha
Liedje Walkabouts Breakneck Speed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breakneck Speedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Breakneck Speed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breakneck Speed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.