Drown


somethin' of a shambles
another wicked tangle
still I believe that love is drawn
from the emptiest of wells

a shadow of a mystery
the way you can't forget me
still I believe that love is drawn
from the emptiest of wells

I wanna' drown again
I wanna' drown
till my thirst is full
my lips are cool
drown

nothin' is forgiven
nothin' reaches heaven
nothin' evens out
and nothin' crawls away

but I believe that lightning strikes
I believe that fate has pull
I believe that love is drawn
from the emptiest of wells

the water's clear
I hope you stayCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Drown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Drown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.