All Eyes On


Four eyes, two hearts, one look, one thought
I can feel my heart start beating, can you feel your heart start beating?
Why are answers so hard to find? Am I such a guy for pastime?
Or the one who's so hard to find?

So watch your steps, don't play with fire and cut before it is too late
So keep your tries, don't let me burn and cut before it is too late

Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight

You will never reach the finals unless my death is complete
I know you won't she'd a tear, Why can't you just keep your distance?
You're getting closer again just to pretend you're winning

And if I'm on fire, will you watch me burn or would you save me? (Say, would you save me?)
Say, would you save me? (Say, would you save me?)
Say, would you save me?

Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
Oah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight

Woah, you need to die in the spotlight
Woah, you need to die in the spotlight
Woah, you need to die in the spotlight
Woah, you need to

YOU NEED TO DIE IN THE SPOTLIGHT!
YOU NEED TO DIE IN THE SPOTLIGHT!
And it tastes so bad I can't swallow,
And I'm up to break the chain again
And I won't regret not to follow, until your lungs have stopped breathing in

Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
Woah, you need to die in the spotlight,
Woah, and draw all eyes on you tonight
The curtain falls with you tonight,
The pointed eyes are blind tonightCaptcha
Liedje A Chinese Restaurant All Eyes On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Eyes Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Chinese Restaurant All Eyes On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Eyes On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.