Thast When I Love You


When you have to look away
When you don't have much to say
That's when I love you
I love you, just that way
To hear you stumble when you speak
Or see you walk, with two left feet
That's when I love you
I love you, endlessly
And when you're mad 'cause you lost the game
Forget i'm waiting in the rain
Baby I love you
I love you anyway
'cause heres my promise made tonight
You can count on me for life
That's when I love you
When nothing you do can change my mind
The more I learn,
The more I love,
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you
No matter what
Hide your eyes
'cause the movie made you cry
That's when I love you
I love you a little more each time
And when you can't quite match your clothes
Or when you laugh at your own jokes
That's when I love you
I love you, more than you know
And when you forget that we had a date
Or that look you give when you show up late
Baby I love you
I love you anyway
'cause heres my promise made tonight
You can count on me for life
That's when I love you
When nothing you do can change my mind
The more I learn
The more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what
Ooohhh! oooooohh! that's when I love you
When nothing baby
Nothing you do can change my mind
The more I learn
The more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you
No matter what
Ooooooohhhh ooooooooooh!
No matter whatCaptcha
Liedje Aslyn Thast When I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thast When I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aslyn Thast When I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thast When I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.